Outsourcing, czyli…

 

Outsourcing jest zapewne pojęciem, o którym wielu z nas jeszcze nie słyszało, a być może niektórym jedynie obiło się ono o uszy. Samo słowo pochodzi z języka angielskiego i jest to skrót od słów outside-resource-using. W praktyce działanie outsourcingowe polega na przekazaniu pewnych funkcji, czy realizacji zadań firmie zewnętrznej. Jest to bardzo interesujący model współpracy, który jako układ partnerski ma na celu przynieść korzyści, takie jak np. redukcja kosztów, oczywiście obu stronom. Formę takowej współpracy określa się również bardzo często jako leasing pracowniczy. W naszym kraju jest to model stosunkowo nowy, aczkolwiek budzi on spore zainteresowanie wielu różnych inwestorów. Stąd też na rynku pracy funkcjonują specjalne firmy outsourcingowe, m.in. https://www.personal-technic.com/, które oddelegowują swoich pracowników do konkretnych zadań, na przykład związanych z prowadzeniem procesu produkcji.

 

Outsourcing pracowniczy – kiedy warto z niego skorzystać?

 

Usługi polegające na outsourcingu w wielu krajach europejskich, jak również na świecie, stały się modne, ale także bardzo często niezwykle korzystne. Objęły one wyjątkowo dużą liczbę różnorodnych działów. Warto chociażby tutaj wspomnieć o: produkcji, zaopatrzeniu, administracji, szkoleniach, logistyce i transporcie, ochronie, sprzątaniu, księgowości, controllingu, czy branży IT. Najczęściej z komfortu wynajmu pracowników korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednak w ostatnich latach można zauważyć coraz chętniej sięgające po takowe rozwiązanie również duże firmy i korporacje. Idealnym momentem na wykorzystanie formy outsourcingu w przedsiębiorstwie jest na przykład zapotrzebowanie większej liczby pracowników w tak zwanym sezonie. Ponadto wynajęci doświadczeni pracownicy idealnie sprawdzają się do konkretnych i określonych zadań, bez konieczności dodatkowych szkoleń i inwestowania w podnoszenie ich kwalifikacji. Szczególnie jest to opłacalne, jeżeli praca dotyczy jedynie ustalonego okresu czasu, jest na zastępstwo lub firma posiada w swojej działalności przestoje produkcyjne.

 

Najważniejsze zalety wynikające z outsourcingu

 

Nadrzędnym celem działań outsourcingowych jest zapewnienie przez jedną firmę odpowiednio wykwalifikowanego personelu oraz specjalistów z danej dziedziny innej firmie. Z wynajmu pracowników pojedynczych, czy nawet większego ich zespołu, skorzystać może praktycznie każdy pracodawca. Jakie zatem najważniejsze korzyści można osiągnąć wybierając taki model współpracy?

Główne zalety outsourcingu to:

– oszczędność czasu, jaki należy poświęcić na wyszukanie i rekrutację nowych pracowników;

– brak konieczności zwiększania zatrudnienia w firmie oraz prowadzenia dodatkowej dokumentacji pracowniczej, czy też zapewniania szkoleń i różnego rodzaju świadczeń;

– przełożenie części obowiązków na firmę zewnętrzną, np. opłacanie za pracowników składek na ubezpieczenie społeczne, czy zobowiązania podatkowe; 

– brak ponoszenia kosztów za urlopy wypoczynkowe pracowników;

– powierzenie zadań bezpośrednio osobom wykwalifikowanym i doświadczonym; 

– szybkie wypełnienie braków kadrowych i optymalne wykorzystanie czasu pracy.

Reasumując korzyści, jakie można uzyskać poprzez nawiązanie współpracy z firmą zewnętrzną, najważniejsze z nich stanowi opłacalność finansowa i czasowa oraz ciągłość procesu pracy, która z kolei przekłada się na jej wydajność.