System MES dostarcza danych, co usprawnia procesy produkcyjne, poprawiając ich wydajność. Zaawansowane technologiczne oprogramowanie pozwala na planowanie, monitorowanie i raportowanie działań w przedsiębiorstwie.

Co to jest system MES – Manufacturing Execution System?

System MES – Manufacturing Execution System usprawnia procesy produkcyjne i umożliwia monitorowanie ich przebiegu. Platforma wykorzystuje oprogramowanie, aplikacje, urządzenia elektroniczne i technologie informatyczne, jak i elementy automatyki, które gromadzą dane z hali, wszystkich linii produkcyjnych oraz z maszyn, poddając je analizie, co przekłada się wydajność produkcji. Oprogramowanie MES dostarcza aktualne informacje, które pozwalają podejmować natychmiastowe działania, czyli podnosić efektywność produkcji. Automatycznie generowane raporty pokazują sytuację na hali. Na ich podstawie kierownicy, a także dyrektorzy mają możliwość podejmowania natychmiastowych decyzji.

Co obejmuje system realizacji produkcji?

System MES umożliwia planowanie i realizowanie zadań zgodnie z harmonogramem. Monitorowanie z kolei umożliwia nadzór, co przekłada się na zmniejszanie strat w firmie. Aby dane przepływały na bieżąco, konieczne jest połączenie maszyn z siecią okablowania. System posiada budowę modułową, ale pełna funkcjonalność jest uzależniona od wybranego rozwiązania. https://antsolutions.eu/pl/produkty/system-realizacji-produkcji-mes/ kontroluje czas pracy urządzeń i zapisuje przestoje, przesyłając informacje o wszelkich nieprawidłowościach. Śledzenie produkcji podnosi jakość wytwarzanych wyrobów i ogranicza koszty produkcji, więc procesy stają się bardziej wydajne. Od wdrożenia systemu MES zależy nie tylko wykorzystanie mocy produkcyjnych i jakość wyrobów, ale także terminowe wykonywanie zleceń, eliminacja błędów, identyfikowalność procesów itd.

Jakie zalety mają systemy MES do zarządzania produkcją?

Proces wytwarzania zależy od zdolności produkcyjnych każdego przedsiębiorstwa. Planowanie to jeszcze nie wszystko, bo awarie maszyn powodują przestoje i uniemożliwiają realizację zamówień. Dlatego jest tak ważny monitoring. Z systemem MES zarządzanie produkcją staje się prostsze, ponieważ oprogramowanie posiada rozbudowane moduły, które sterują wszystkimi procesami. Każdej firmie zależy na wzroście efektywności produkcji, co jest koniecznością, by osiągać zyski. Dzięki platformie kadra zarządzająca ma dostęp do analiz i wskaźników wydajności wytwarzania, a także nad zleceniami produkcyjnymi, co pozwala zadowolić każdego klienta.