wdrożenie programowania w firmie

Planując implementację nowoczesnego oprogramowania w biznesie zawsze na początek musisz zrobić przegląd rynku dostawców. Nie jest to proste. Producentów jest wielu podobnie jak i firm zajmujących się wdrożeniami systemów informatycznych. Znalezienie niestandardowej firmy programistycznej, która najlepiej odpowiada Twoim unikalnym potrzebom biznesowym jest czasochłonne.

Jednym z najlepszych sposobów odróżnienia właściwego producenta jest wprowadzenie rozwiązań oraz technologii oprogramowania biznesowego, które zapewniają ciągły rozwój i doskonalenie. Te nowe narzędzia programowe wyróżniają się na tle innych, zapewniając sposoby poprawy wydajności, usprawnienia przepływów pracy i usprawnienia procesów. Dlatego, aby to wszystko osiągnąć, potrzebujesz stworzenia  solidnego planu procesu wdrażania oprogramowania.

W tym artykule pokażemy, jak stworzyć udany plan wdrożenia oprogramowania, jak je zaplanować i jak bezproblemowo zrealizować projekt implementacji. Zaczynamy!

Co to jest implementacja oprogramowania?

Termin „wdrażanie oprogramowania” odnosi się do procedury, w której aplikacja jest wdrażana i włączana do procesów i infrastruktury organizacji. Termin „aplikacja dla przedsiębiorstw” może odnosić się do wszystkiego, od podstawowych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Asana, po złożone systemy, takie jak ERP i systemy zarządzania łańcuchem dostaw. Wdrożenie może wydawać się trudnym procesem, ale może naprawdę zwiększyć wydajność i zyski firmy. Jeśli podejmiesz tę pracę, możesz zauważyć, że za rok będziesz w znacznie lepszej sytuacji niż w innym przypadku.

realizacja-wdrożenia-IT
 

Korzyści z korzystania z planu wdrażania oprogramowania

Jedną z najbardziej oczywistych zalet przyjęcia strategii wdrażania oprogramowania jest to, że ułatwia implementację wysokiej jakości oprogramowania dostosowanego do konkretnych potrzeb Twojej organizacji.

Oto niektóre z nich:

 • Osiągaj długoterminowe cele bez wyczerpywania zasobów.
 • Planowanie zapewnia, że odpowiedni personel jest zaangażowany na wszystkich etapach konfiguracji systemu i wdrażania niezbędnych zmian w firmie.
 • Gwarantuje to, że zespół dotrzyma terminów i będzie podlegał ograniczeniom finansowym.
 • Ułatwia to zdefiniowanie jasnych ról i zadań zespołowych, które pomagają uniknąć niepotrzebnego powtarzania pracy.
 • Zmniejsza to potrzebę długotrwałych reakcji.
 • Zapewni to firmie sukces na dłuższą metę.

Planowanie wdrożenia oprogramowania – podstawowe kroki

Krok 1. Opracowanie uzasadnienia biznesowego

W procesie tworzenia planu wdrożenia oprogramowania pierwszym krokiem jest stworzenie uzasadnienia biznesowego. Istnieją strategie, które działają dobrze i nie są abstrakcyjne. Różni się to od pośpiesznych rozwiązań technicznych, które są pilnie potrzebne w biznesie. Dotyczy to firm wszystkich typów i rozmiarów. Mała firma ma więcej miejsca na szybkie zmiany, ale ma też wiele do stracenia.

Kiedy zaczniesz opracowywać uzasadnienie biznesowe, skontaktuj się z docelowym użytkownikiem i poproś o opinię, bez względu na to, kim jesteś. Zbuduj swoją argumentację wokół najtrudniejszych działań, koncentrując się na bolesnych punktach. Tworząc biznesowy przypadek użycia, odpowiedz na pytania, takie jak to, co możesz zyskać, a co możesz stracić. Czy można porównać, który z nich jest ważniejszy od drugiego?

Opracowując takie uzasadnienie biznesowe, szukasz wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI), który jest oczywiście wskaźnikiem statystycznym. Dlatego zawsze twórz uzasadnienie biznesowe, w którym zwrot z inwestycji w projekt wdrożenia oprogramowania będzie niższy niż w przypadku innych projektów z oczekiwanej listy.

 jak-zaplanować-implementację

Krok 2. Wybór odpowiedniego dostawcy oprogramowania

Następnym krokiem w strategii wdrażania oprogramowania jest wybór dostawcy. Poziom, na którym dostawca obsługuje wdrożenie jest inny, ale to nie znaczy, że nie powinieneś próbować uzyskać od niego jak największej pomocy.

Według wielu badań przeprowadzonych w przeszłości maksymalizacja możliwości dostawców i nowych systemów rozpoczyna się od etapu wyboru. Proces rozpoczyna się od zaangażowania pracowników i innych odpowiednich interesariuszy, którzy regularnie korzystają z nowego systemu do tworzenia niezbędnych dokumentów, które mogą być udostępniane dostawcom.

Zbieramy wszystkie te informacje od interesariuszy i podsumowujemy je w dokumencie potrzeb, który przedstawiamy naszym dostawcom, aby nowy system spełniał wszystkie wymagania. Ten proces zapoznania się z dostawcą wymaga zestawu pytań dotyczących aplikacji, na które dostawca może odpowiedzieć np.:

 • Jaka jest skalowalność opracowanej aplikacji?Jakie są przyszłe aktualizacje i jak będą wykonywane?
 • Czy oprogramowanie może zintegrować nowe funkcje z istniejącymi.
 • Czy istnieje ukryty koszt?
 • Czy dostawca zapewnia szkolenie w zakresie korzystania z oprogramowania?
 • Jakie wsparcie posprzedażowe obejmuje To rozwiązanie lub usługę?

Ten dokument musi być ponownie wykorzystany przez cały okres wdrażania. Dostawca wie, jakich funkcji systemowych potrzebują najbardziej doświadczeni programiści.

Biorąc pod uwagę, że na rynku oprogramowania dostępnych jest tak wiele opcji i dostosowań, nadal dobrym pomysłem jest stworzenie dokumentu potrzeb, który wyjaśnia wszystko, czego szukasz, co jest ważne, jeśli chodzi o ocenę oprogramowania.

Ten dokument powinien być teorią, która wyraźnie odzwierciedla dokładne wymagania firmy.

Wdrażanie oprogramowania nie jest wyjątkiem. Projekt rzadko wychodzi dokładnie tak, jak powinien. Zmiany w cyklu życia oprogramowania są nieuniknione, ale musisz zachować pewną kontrolę, aby nie rozszerzać zakresu.

Dlatego ważne jest, aby zespół wdrożeniowy przestrzegał najlepszych praktyk zarządzania projektami na etapie wdrażania i aby wszyscy współpracowali, aby jak najlepiej wykorzystać produkt.

Krok 4. Zbuduj dobrze działający zespół wdrożeniowy oprogramowania

Bardzo ważne jest zebranie odpowiedniego zestawu programistów, aby zrealizować właściwy plan wdrożenia. Wybrany lub zebrany zespół programistów decyduje o powodzeniu implementacji oprogramowania. Może składać się z  dwóch osób lub tak duży, jak to konieczne.

Przedstawiciele każdego działu działają jako nowy zespół menedżerów oprogramowania, odpowiadając na zapytania i pomagając w szkoleniu rówieśników.

Role w projekcie

Jeśli zastanawiasz się, co wziąć pod uwagę w procesie planowania wdrażania oprogramowania, oto niektóre z typowych ról zawodowych i specjalistów, które należy wziąć pod uwagę w procesie osiągania celów związanych z wdrażaniem oprogramowania.

 • Właściciel projektu

Zwykle jest to szef firmy lub działu wdrażającego nowy system oprogramowania; w dużej firmie może to być zespół administratorów, a nie tylko jedna osoba.

 • Project Manager

Osoba odpowiedzialna za organizację procesu wdrażania, budżetowanie itp.

 • Kierownik techniczny / administrator systemu

Konfiguracja systemu sterowania i Zarządzanie techniczne.

 • Osoba kontaktowa

Tutaj potrzebujesz osoby kontaktowej, która działa jako łącznik między Użytkownikiem końcowym a zespołem projektowym. Pracownicy różnych działów firmy powinni pamiętać, że osoba wybrana do zespołu wdrożeniowego reprezentuje zaangażowanie w sukces inicjatywy.

Krok 5. Akceptacja przez użytkownika

Jest to ostatni krok w procesie wdrażania, który ma na celu zaangażowanie użytkowników. Nie chcesz mieć oprogramowania, którego nikt nie chce używać. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób możesz zachęcić użytkowników i przekonać ich do zakupu produktu. Oczywiście, jeśli jesteś właścicielem firmy, możesz poprosić swoich pracowników o uaktualnienie do nowego systemu. Ale powinniśmy spodziewać się czegoś przeciwnego i wzrostu niezadowolenia pracowników.

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby nie zmuszać pracowników do korzystania z nowego oprogramowania. Im szybciej poinformujesz swoich pracowników o zmianach, tym większe prawdopodobieństwo, że je zaakceptują.

Następnie, jeśli pracujesz nad stopniowym postępem, który wymaga wdrożenia oprogramowania, przydzielając odpowiednią infrastrukturę wsparcia IT do szkolenia i wyjaśniania działań użytkowników końcowych, zaplanuj kształcenie ustawiczne, podziel szkolenie na moduły i podziel treść na strawne fragmenty.

Podsumowanie

Pomyślne wdrażanie aplikacji to jeden z najlepszych sposobów zarządzania procesem wdrażania oprogramowania. W tym artykule omówiliśmy kluczowe aspekty potrzebne do realizacji projektu wdrożenia oprogramowania, abyś mógł płynnie przenieść swój nowy program do zarządzania projektami. Należy pamiętać, że jest to współpraca z dyrektorami IT, pracownikami głównych działów, zespołami wdrożeniowymi, ewangelistami systemów, wybranymi dostawcami i resztą firmy. Chodzi o utrzymanie komunikacji i interoperacyjności przez cały etap wdrażania.

Jeśli potrzebujesz wsparcia zaufanego partnera  która pomoże Ci wybrać oraz wdrożyć najlepsze oprogramowanie biznesowe dla Twojej organizacji skontaktuj się z firmą Kantata. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://kantata.pl/

Materiał reklamowy.