Było już na tym blogu o darmowych ikonach. Dziś natomiast pozwolę sobie napisać dwa słowa na temat siły ikon i ich wpływu na postrzeganie przez nas rzeczywistości.

Ikony na stronach internetowych przekazują ludziom szybki i jasny komunikat odnośnie pewnych dostępnych na stronie opcji. Podobnie jest w świecie realnym.
Ikony często wyglądają tak samo i dzięki temu, że wyglądają tak samo, są łatwe do zrozumienia, wywołują zazwyczaj takie same skojarzenia i emocje.

Jeżeli ktoś chce zmienić postrzeganie społeczne, ludzkie skojarzenia i emocje dotyczące zjawisk, zachowań, osób, o których informują symbole, może to zrobić na przykład przez zmianę ikon.

Takiej próby podjęli się ludzie z The Accessible Icon Project. Starają się oni zmienić postrzeganie osób na wózkach przez społeczeństwo. Postrzeganie osób na wózkach jako biernych, jak na ikonie, którą większość kojarzy:

wozekstarystarają się zmienić w postrzeganie osób na wózkach jako bardziej aktywnych. I jednocześnie chcą dzięki temu sprawić, aby osoby na wózkach siebie widziały jako aktywnych.

wozeknowyAutorzy starannie dobrali ustawienie głowy, rąk, nóg, kół tak aby całość wyglądała bardziej aktywnie niż dotychczas. I udało im się to. Myślę, że postrzeganie takiej ikony będzie zupełnie inne niż postrzeganie ikony poprzedniej, a to może się przełożyć na to jak postrzegają się osoby na wózkach oraz jak osoby na wózkach są postrzegane.

Więcej informacji o tej ikonie i o projekcie znajdziecie na poniższych stronach:

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Symbol_of_Access
http://www.accessibleicon.org/

Pamiętajcie, że i Wy swoimi ikonami możecie wpływać na ten świat, choćby w małym stopniu, ale jednak – możecie.