Magazyn to specyficzna powierzchnia, która ze względu na ograniczenia fizyczne, trudne warunki oraz bardzo duże powierzchnie wyklucza możliwość wykorzystania tradycyjnego okablowania, które doprowadzi internet. Niestety ze względu na wymogi technologiczne, wymagania sprzętu i urządzeń oraz chęć usprawnienia procesów magazynowych, dostęp do sieci jest coraz częściej niezbędny. Czy istnieje zatem rozwiązanie tej sytuacji? Oczywiście, a jest nim wdrożenie sieci bezprzewodowej do magazynu.

Czy zastosowanie sieci bezprzewodowej w magazynie to wyzwanie?

Procesy biznesowe, które zachodzą w przedsiębiorstwie, szczególnie w obszarze logistyki i magazynowania nieustannie ewoluują, zmieniają się i rozwijają. Rozwój ten jest zauważalny, chociażby w przypadku urządzeń, które automatyzują wiele czynności oraz znacznie przyśpieszają to, co w przeszłości było wykonywane ręcznie przez pracowników.

Nie bez znaczenia są również systemy integrujące wszystkie te urządzenia. System zarządzania procesami magazynowymi (popularny WMS), pozwala na zwiększenie efektywności pracy całego magazynu, zwiększając jednocześnie finalny przychód firmy przy jednoczesnym wyeliminowaniu błędów i wąskich gardeł. Jak jednak powszechnie wiadomo, nowoczesne technologie wymagają dostępu do sieci, a magazyn stanowi specyficzną powierzchnię, w której zastosowanie sieci bezprzewodowej jest jedynym realnym rozwiązaniem.

Jakie więc wyzwania czekają na przedsiębiorców, którzy planują wdrożenie sieci bezprzewodowej w swoich magazynach? Przede wszystkim różnorodność wykorzystywanych urządzeń. Problem polega na częstotliwościach, jakie są wykorzystywane w drodze łączenia się ze sobą. Obecnie najczęściej wykorzystywane są częstotliwości 2,4 lub 5 GHz.

Inne wyzwania związane są ze specyficznym środowiskiem magazynowym. Duża ilość konstrukcji metalowych, rozmiary hali a szczególnie takie obiekty jak magazyn wysokiego składowania. Te czynniki mogą mieć krytyczny wpływ na poprawne działanie sieci. Warto jednak mieć świadomość, iż pomimo ryzyk związanych z przerwami lub spowolnieniem transmisji, sieć WLAN przynosi firmie wiele korzyści.

Dlaczego warto postawić na sieć bezprzewodową WLAN w magazynie?

Sieć bezprzewodowa w magazynie wpłynie bezpośrednio na możliwość zdalnego śledzenia zasobów magazynu w czasie rzeczywistym. Dzięki urządzeniom takim jak kolektor magazynowy i wielu innym zintegrowanym z systemem WMS czy MDM, osoby zarządzające magazynem mają możliwość szybkiej identyfikacji stanu magazynowego, lokalizacji towaru oraz jego stanu.

Stałe śledzenie stanów magazynowych ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu ciągłości realizacji zamówień. Na przestrzeni lat każde przedsiębiorstwo jest w stanie oszacować, jaki stan magazynowy zapewnia z jednej strony możliwość realizacji zamówień, a z drugiej nie generuje dodatkowych kosztów. Narzędzia wspomagania procesów magazynowych, które wymagają dostępu do sieci, umożliwiają nam łatwe zarządzanie stanami, zwiększając rentowność magazynu.

Na co zwrócić uwagę, planując projekt sieci bezprzewodowej w hali magazynowej?

Istnieje kilka elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas projektowania sieci bezprzewodowej w hali magazynowej. W zwykłych biurowcach lub innych pomieszczeniach gospodarczych punkty dostępowe są umiejscowione pod sufitem, na określonej wysokości. Jednak wraz ze wzrostem tej wysokości, zachodzi ryzyko utraty sygnału, lub jego wyraźnego spowolnienia. Dlatego też punkt dostępowy powinien być umiejscowiony nie wyżej niż 12 metrów.

Kolejna kwestia to schemat położenia magazynu. By zadbać o całkowite pokrycie powierzchni magazynowej siecią, warto wykorzystać wysokiej jakości sprzęt sieci bezprzewodowej oraz stosować regularne pomiary propagacji fal radiowych.

Warto również pamiętać o specyficznych warunkach, jakie często panują w magazynach, a także o specyfice towarów i materiałów, jakie są w nim magazynowane. W magazynach występuje często bardzo niska temperatura, która może mieć bardzo zły wpływ na jakość działania punktu dostępu sieci bezprzewodowej. W takiej sytuacji niezbędne jest zastosowanie dodatkowych osłon termicznych, które utrzymają odpowiednią temperaturę w bezpośrednim pobliżu punktu dostępowego.

Materiały, które występują w magazynie, również mogą mieć wpływ na poprawne wykorzystanie sieci. Różne typy materiałów źle oddziałują na efektywność sieci bezprzewodowej, szczególnie gdy mowa o ogromnych ilościach danych surowców. Ta zmienna może stanowić niezwykle duże wyzwanie dla osób, które projektują sieć dla magazynu, w którym składowane są różne rodzaje materiałów. 

Jak zacząć projekt sieci w magazynie?

Jak wcześniej wspomniano, projekt i instalacja sieci bezprzewodowej w tak osobliwym środowisku, jakim jest magazyn, stanowi duże wyzwanie dla osób projektujących. W przypadku projektu sieci biurowej sytuacja jest prosta. Jedynym ryzykiem, z którym należy sobie poradzić, jest kontrola dostępu do sieci, która ma za zadanie chronić wrażliwe dane firmy przed potencjalnym wykradzeniem lub nieautoryzowanym ściągnięciem. W przypadku projektu sieci dla magazynu do czynienia mamy z zupełnie innymi wyzwaniami i przeszkodami.

Dlatego też projekt magazynowej sieci bezprzewodowej musi opierać się przede wszystkim na planowaniu w oparciu o szereg zmiennych. Jakie zmienne należy wziąć pod uwagę? Powierzchnia i architektura magazynu z uwzględnieniem takich elementów jak wysokość hali, ilość regałów oraz zagospodarowanie samej hali. Do tego należy uwzględnić charakter pracy wykonywanej w magazynie – czy pracownicy często się przemieszczają, czy potrzebują dostępu do sieci w każdym miejscu magazynu? Projekt sieci powinien wziąć również pod uwagę wszystkie urządzenia i systemy, które będą obsługiwane przez sieć.

Jeśli nasze przedsiębiorstwo nie ma doświadczenia w planowaniu architektury sieciowej, najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania profesjonalistom, którzy są w stanie zaprojektować, wdrożyć oraz dostarczyć niezawodne rozwiązanie sieci bezprzewodowej bez względu na specyfikę hali magazynowej.

W jaki sposób rozmieścić punkty dostępu sieci w magazynie? Przykład skutecznego projektu sieci bezprzewodowej

Jednym z największych wyzwań dla prawidłowego zaprojektowania sieci jest odpowiednie umiejscowienie punktów dostępu w taki sposób, by pokryć całą powierzchnię magazynu. Na co więc zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim wysokość umiejscowienia punktów dostępu.

Zbyt duża wysokość wpłynie na generowanie się martwych stref, w których nie będziemy mogli skorzystać z sieci bezprzewodowej. Zbyt niskie umiejscowienie punktów dostępowych natomiast sprawia, że różne pojazdy, pracownicy lub zalegające na regałach towary mogą przeszkodzić w prawidłowym odbieraniu sygnału. Jakie zatem rozmieszczenie jest preferowane w tego typu pomieszczeniach?

Punkty dostępowe powinny być rozmieszczone na przemiennych końcach wzdłuż alejek transportowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu regały oraz zmienna w czasie liczba towarów w magazynie w żadnym wypadku nie wpłynie na jakość przesyłu danych. Wcześniej wspomniana wysokość umiejscowienia punktu dostępu – nie wyżej niż 12 metrów, jest jak najbardziej wiążąca w danym przykładzie. 

Sieć bezprzewodowa dostarczana przez Sebitu

Wielu przedsiębiorców w celu redukcji kosztów inwestycji, jaką jest wdrożenie sieci bezprzewodowej w magazynie, decyduje się na samodzielne projektowanie jej lub instalowanie. Jest to wysoce ryzykowny zabieg, który w zdecydowanej większości przypadków kończy się fiaskiem i potrzebą zwiększenia nakładów na stworzenie całej sieci od nowa, tym razem z pomocą profesjonalistów, na przykład z Sebitu – https://sebitu.pl/.

W świecie pełnym nowoczesnych rozwiązań, które wymagają ciągłego komunikowania się ze sobą, niezawodność technologii internetu bezprzewodowego odgrywa główną rolę. Dlatego też, decydując się na inwestowanie w sieć bezprzewodową w magazynie, zadbajmy, by została ona od początku do końca zaprojektowana oraz wdrożona przez jedną firmę specjalizującą się w tym aspekcie.

Zalety związane z wdrożeniem sieci bezprzewodowej w magazynie

Wdrożenie sieci bezprzewodowej do magazynu wpłynie bardzo pozytywnie na zwiększenie efektywności procesów zachodzących w magazynach. Lokalizacja towarów w czasie rzeczywisty, stały dostęp do stanów magazynowych, możliwość wygodnego komunikowania się pracowników magazynu oraz integracja wszystkich urządzeń z jednym systemem zapewniającym jednorodny przepływ danych to gwarancja sprawnie działającego magazynu.

Wprowadzenie sieci bezprzewodowej może być oczywiście zaledwie początkiem usprawnień, które zostaną wdrożone w przyszłości. Dostęp do sieci bezprzewodowej jest pierwszym punktem do rozwinięcia technologicznego potencjału przedsiębiorstwa – rozwiązania chmurowe, Robotic Process Automation czy wprowadzenie kolejnych systemów zarządzania magazynem i procesami.